Kompetent hjälp med bygglov i Göteborg

Med vår hjälp med bygglovsritningar kommer din ansökan om bygglov i Göteborg att bli bekymmersfri. Våra kunniga arkitekter hjälper dig med alla kommunens regler och krav när du söker bygglov.

Bygglovsritningar är ett begrepp som innefattar flera olika typer av ritningar, som alltid måste vara fackmannamässigt utförda.

Vänder du dig till oss kan du vara trygg i att dina bygglovsritningar når upp till de krav som byggnadsnämnden i din kommun ställer. Vi erbjuder kompletta tjänster när det kommer till bygglovsritningar. Vi missar inga detaljer och ser till att du får en smidig ansökan. Vi har lösningar som passar och tjänster som hjälper dig att förverkliga ditt drömprojekt.

Villa Regatta

Bohuslän

 

 

Lång erfarenhet av att arbeta med bygglov

Vi har lång erfarenhet av arkitektur och konstruktion och vet att det finns stort behov av hjälp när det handlar om bygglovsärenden. Vi hjälper till med bygglovsritningar och sköter hela processen runt bygglov i Göteborg och får hela processen att flyta på. Detta har gett oss stor uppskattning från både kommuner och kunder.

Anlitar du oss behöver du inte göra så mycket själv, vi tar hand om din ansökan och bygglov i Göteborg.

Så här arbetar vi

  • Kontakta oss och berätta om ditt projekt och du får en offert att ta ställning till. Du får fasta priser som omfattar alla de tjänster du har behov av.
  • När offerten är godkänd får du en personlig kontakt. Projektledaren gör förstudier och tar in allt material som behövs. Sedan tar vi över hela hanteringen av din bygglovsansökan – du har samma kontakt hela vägen.
  • När ritningarna är klara får du granska och godkänna dem. Vi svarar på dina frågor och ändrar kostnadsfritt vid behov. Sedan skickas handlingarna in till kommunen.
  • När du väntar på att din ansökan ska behandlas ser vi till att du är uppdaterad och att kommunen håller sin utsatta svarstid. När du anlitar oss kan du vara trygg i att du får den service du behöver.

Bygglov – frågor och svar

När behövs bygglovsritningar?

Bygglovsritningar behövs oftast vid nybyggen, ombyggnad eller tillbyggnad. Ritningarna används i ansökan om bygglov eller bygganmälan som man skickar in till sin respektive kommun.

Får man börja bygga direkt när ritningarna är inskickade?

Nej, man måste få ett startbesked från kommunen. Först efter att man fått det godkänt får man börja bygga.

Hur lång tid tar en bygglovsansökan?

Det varierar, men normalt sett tar det mellan 4–10 veckor från dess att bygglovshandlingarna är inlämnade. När du fått ett godkänt startbesked måste byggnationen påbörjas inom 2 år och vara färdigställd inom 5 år.

Krav på bygglovsritningar

När en ansökan om bygglov skickas in eller om du gör en anmälan måste bygglovsritningar skickas in. Här berättar vi vilka krav som oftast ställs på dessa ritningar.

Ritningarna ska vara skalenliga, tydliga och i svartvitt med tydliga kontraster. De ska lämnas in på PDF eller papper med en handling per fil. Det är viktigt att skannade handlingar är av god kvalitet och hög upplösning. Avfotograferade ritningar accepteras inte.

Bygglovsritningar ska även vara försedda med fastighetsbeteckning, huvudmått, mått till tomtgräns, skalstock samt uppgifter om vem som är ansvarig för ritningen. Ritningarna får dessutom gärna vara markerade med ritningsnummer och datum så att det går att skilja på olika versioner av samma dokument.

Bygglov Göteborg – olika typer av ritningar

  • Arkitektritning. Krävs alltid vid en bygglovsansökan. Den ska illustrera hur huset ska se ut efter bygget, gällande färg, form och utseende. Handlingen ska också informera om byggets storlek, placering och måttsättning.
  • Konstruktionsritning. Denna ritning behövs oftast vid större byggnationer eller omfattande renoveringar.
  • Planritning. Visar planlösningen ovanifrån. Den innehåller bland annat funktionen för respektive rum, placering av fönster och dörrar och de olika utrymmenas yta i kvadratmeter.
  • Planritning. Beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt rakt framifrån från normalt fyra väderstreck.
  • Sektionsritning. Den visar en genomskärning av byggnaden, vånings- och rumshöjd syns som bland annat bjälklag och tak.
  • Situationsplan. Denna ritning bygger på kartunderlag och visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen.