Vi har under många år arbetat för olika butikskedjor. Vi hjälper till med allt ifrån snabba ytskisser inför ev. etableringar till utformning av aktuell butik om det blir skarpt läge. Vi planerar både kundytor samt personal och lagerytor. I en första fas tar vi fram förslag på lokalutformning, när en planritning är godkänd tar vi fram de bygghandlingar som önskas.