Vi har stor erfarenhet av att arbeta med olika typer av inredningsprojekt. Vi hjälper dig med lokalanpassning så som planlösning och val av material och kulörer på fast inredning.
Vi har gedigen kunskap om val av lös inredning. Vi jobbar både med återbruk av befintliga möbler samt väljer möbler från företag som står för god design och kvalitet som håller över tid. 

Kontor

När vi jobbar med inredning av kontor vill vi gärna börja med en inventering av vad du som kund har. Vi utgår alltid ifrån detta. Befintliga möbler kan kläs om och få ny färg om det behövs. Om ytterligare möbler behövs jobbar vi gärna med återbruk  så långt det är möjligt.

Bibliotek

Kan bli aktuellt  både ihop med skola och kulturhus. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid planering av bibliotek. Det är rum som skall fungera för olika åldersgrupper och ge både inspiration och lugn.

Äldreboende

Är ett nytt hem för en del och ett tillfälligt boende för andra. Viktigt är att man får en känsla av hemmamiljö och omsorg. I dessa miljöer känns det viktigt att plocka in värme och material som ger trygghet.

Skola

Är en viktig plats för inlärning.
Här tillbringas många timmar. 
När vi jobbar med skolans rum har vi som mål att skapa en miljö som eleverna känner stolthet över.

Svenska Kyrkan

Vi har under åren utfört några uppdrag för Svenska kyrkan. Vi har hjälp till med  fastighetsprojekt, lokalanpassning för ny samlingslokal samt inredningsprojektering.

Produkter och specialritat

Om önskemål och behov av specialritad inredning finns hjälper vi gärna till med det.