Hus från bygglov till bygghandling till ett färdigställt hus

Skissarbete i 3D, ett sätt att visualisera under arbetets gång

Materialval är viktigt för att få den rätta känslan

 

Anpassning av detaljer och utförande till byggnad och miljö

Detaljer är viktiga för helhetsintrycket